První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Kozubová Miroslava

žena 1972

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2017

01:19,28 01:22,71
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2017 5 172 01:19,28 133 KHBR Ženy nad 40 00:41,43 109,46% 274 13
2018 5 168 01:26,14 83 KHBR Ženy nad 40 00:49,84 137,30% 209 11