První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Kavanová Vlasta

žena 1977

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

6

2011

01:15,39 01:25,27
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2011 7 153 01:39,99 128 PRICH Ženy do 40 01:01,40 159,11% 234 10
2012 4 155 01:32,26 184 PRICH Ženy do 40 00:52,29 130,82% 266 11
2013 5 130 01:29,59 25 Prich Ženy do 40 00:48,50 118,03% 205 8
2014 8 95 01:18,87 15 GRMB Ženy do 40 00:37,85 92,27% 190 19
2015 10 108 01:15,39 27 GRMB Ženy do 40 00:34,25 83,25% 222 16
2016 10 116 01:15,51 9 GRMB Ženy do 40 00:38,46 103,81% 251 16