První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Hojgrová Radmila

žena 1980

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

5

2012

01:11,91 01:21,38
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2012 5 157 01:33,17 208 PRICH Ženy do 40 00:53,20 133,10% 266 11
2013 4 110 01:22,57 174 Prich Ženy do 40 00:41,48 100,95% 205 8
2015 11 117 01:18,26 211 prich Ženy do 40 00:37,12 90,23% 222 16
2016 11 137 01:21,01 187 GRMB Ženy do 40 00:43,96 118,65% 251 16
2018 7 127 01:11,91 5 GRMB Ženy do 40 00:35,61 98,10% 209 11