První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Hofman Sebastian

muž 2010

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2017

01:36,42 01:38,77
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2017 32 216 01:36,42 167 prich Předžáci 00:58,57 154,74% 274 46
2019 13 171 01:41,12 145 Prich Předžáci 01:02,23 160,02% 185 13