První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Hargašová Jaroslava

žena 1975

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

3

2008

01:29,90 01:36,70
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2008 11 155 01:38,62 168 PRIC Ženy 01:00,77 160,55% 181 14
2009 8 142 01:41,57 121 PRIC Ženy do 40 01:02,50 159,97% 188 11
2018 7 180 01:29,90 180 Prich Ženy nad 40 00:53,60 147,66% 209 11