První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Hajdas-Gatnar Joanna

žena 1975

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2016

01:51,92 01:55,13
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2016 7 224 01:58,33 109 Polsko Ženy nad 40 01:21,28 219,38% 251 15
2017 9 249 01:51,92 105 Polsko Ženy nad 40 01:14,07 195,69% 274 13