První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Grussová Karolína

žena 2010

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

6

2014

01:24,06 01:56,43
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2014 22 181 03:20,78 31 Prich Předžačky 02:39,76 389,47% 190 23
2015 21 211 02:13,03 10 SK Vrbno Předžačky 01:31,89 223,36% 222 25
2016 23 197 01:43,59 191 SKVrbno Předžačky 01:06,54 179,60% 251 33
2017 20 186 01:24,06 224 SK Vrbno Předžačky 00:46,21 122,09% 274 51
2018 26 179 01:29,57 51 KHBR Předžačky 00:53,27 146,75% 209 33
2020 7 97 01:27,54 32 KHBR Předžačky 00:51,06 139,97% 127 8