První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Furiš Karel

muž 1970

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

5

2010

01:12,43 01:15,48
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2010 13 63 01:13,40 75 Prich Muži do 40 00:31,72 76,10% 158 16
2011 6 85 01:15,78 156 PRICH Muži do 60 00:37,19 96,37% 234 10
2012 11 112 01:18,51 228 PRICH Muži do 60 00:38,54 96,42% 266 22
2013 8 94 01:17,28 159 Prich Muži do 60 00:36,19 88,07% 205 10
2015 9 90 01:12,43 9 prich Muži do 60 00:31,29 76,06% 222 17