První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Dvorská Valerie

žena 2019

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2020

02:32,18 03:17,47
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2020 8 126 04:02,76 79 MB Benjamínky 03:26,28 565,46% 127 8
2021 8 107 02:32,18 112 MB Benjamínky 01:56,26 323,66% 116 14