První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Anderle Adam

muž 2007

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

3

2017

00:54,57 00:59,34
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2017 4 79 01:00,27 141 KHBR Předžáci 00:22,42 59,23% 274 46
2018 7 92 01:03,18 60 KHBR Ml. žáci 00:26,88 74,05% 209 12
2019 4 55 00:54,57 51 TJBR Ml. žáci 00:15,68 40,32% 185 19