První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Collins Sophia

žena 2007

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

3

2014

01:14,96 01:24,28
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2014 8 126 01:34,67 140 Prich Předžačky 00:53,65 130,79% 190 23
2015 5 136 01:23,22 56 Dvorce Předžačky 00:42,08 102,28% 222 25
2017 12 159 01:14,96 55 ZŠ Dvorce Předžačky 00:37,11 98,04% 274 51