První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Collins Justin

muž 1971

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2014

01:03,05 01:04,73
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2014 3 63 01:06,41 141 Prich Muži do 60 00:25,39 61,90% 190 11
2015 6 65 01:03,05 45 prich Muži do 60 00:21,91 53,26% 222 17