První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Collins Joseph

muž 2004

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2014

01:14,48 01:19,71
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2014 5 104 01:24,93 139 Prich Předžáci 00:43,91 107,05% 190 19
2015 9 105 01:14,48 60 Dvorce Ml. žáci 00:33,34 81,04% 222 16