První ročník tohoto běhu byl v roce 1980 - s názvem "Běh do vrchu RA". Hlavním pořadatelem byl "Svaz pro spolupráci s armádou" a diplom vydával "Závodní výbor ROH Granitol n.p.". Po delší odmlce obnovili tuto tradici pořadatelé lyžařského oddílů Granitol v čele s Radimem Smažákem a tak mohla v roce 1999 začít novodobá podoba běhu.

 

 

 

Karta závodníka

Collins Irena

žena 1974

Počet účastí

První rok na závodě

Zatím nejlepší čas Průměrný čas

2

2014

01:28,00 01:28,09
      Pamětní list
Rok Pořadí
v kat.
Pořadí
celkem
Čas

Start.
číslo

Oddíl Kategorie Ztráta
abs.
Ztráta
v %
Celkem
start.
Start.
v kat.
2014 11 111 01:28,00 142 Prich Ženy do 40 00:46,98 114,53% 190 19
2015 2 146 01:28,17 46 prich Ženy nad 40 00:47,03 114,32% 222 9